โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

About Course

Coming Soon... โปรดรอการลงคอร์สนี้

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. แนวคิดและหลักการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
▶️Clip 2. แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
▶️Clip 3. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน
▶️Clip 4. การจัดทำโฮมสเตย์ และมาตรฐานโฮมสเตย์ชุมชน
▶️Clip 5. การยกระดับอาหารชุมชน เพื่อสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยว
▶️Clip 6. การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
▶️Clip 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
▶️Clip 8. เรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า Customer journey
▶️Clip 9. การจัดการทรัพยากรภายในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน / การสร้างบุคลากรนำเที่ยวในชุมชน
▶️Clip 10. การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อจุดขาย และการสร้างโปรแกรมด้านการท่องเที่ยว
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่ 1. แนวคิดและหลักการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Clip 1. แนวคิดและหลักการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน44:15

บทเรียนที่ 2. แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

บทเรียนที่ 3. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

บทเรียนที่ 4. การจัดทำโฮมสเตย์ และมาตรฐานโฮมสเตย์ชุมชน

บทเรียนที่ 5. การยกระดับอาหารชุมชน เพื่อสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยว

บทเรียนที่ 6. การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

บทเรียนที่ 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

บทเรียนที่ 8. เรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า Customer journey

บทเรียนที่ 9. การจัดการทรัพยากรภายในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน / การสร้างบุคลากรนำเที่ยวในชุมชน

บทเรียนที่ 10. การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อจุดขาย และการสร้างโปรแกรมด้านการท่องเที่ยว

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days