โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

About Course

Coming Soon... โปรดรอการลงคอร์สนี้

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
▶️Clip 2. หลักคิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว ที่ไม่สร้างผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ
▶️Clip 3. ตัวอย่างการท่องเที่ยวระบบนิเวศ
▶️Clip 4. ทำความเข้าใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยว Eco Tourism
▶️Clip 5.เชื่อมโยง จุดต่างๆที่อยู่ในระบบนิเวศ ให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว การสร้าง GI แหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว
▶️Clip 6.แนวคิด กระบวนการสร้างจิตสำนึก และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโปรแกรมทัวร์
▶️Clip 7. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยกิจกรรม การเดินป่า ดูนก สำรวจพรรณไม้
▶️Clip 8. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยกิจกรรม อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ปลูกป่า สำรวจน้ำ
▶️Clip 9. การจัดกิจกรรมเชิงนิเวศด้วย กิจกรรมดูแมลงป่าชุมชน
▶️Clip 10. การจัดกิจกรรมเชิงนิเวศด้วยกิจกรรมดูดาว
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่ 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Clip 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ20:50

บทเรียนที่ 2. หลักคิดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว ที่ไม่สร้างผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ

บทเรียนที่ 3. ตัวอย่างการท่องเที่ยวระบบนิเวศ

บทเรียนที่ 4. ทำความเข้าใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยว Eco Tourism

บทเรียนที่ 5.เชื่อมโยง จุดต่างๆที่อยู่ในระบบนิเวศ ให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยว การสร้าง GI แหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว

บทเรียนที่ 6.แนวคิด กระบวนการสร้างจิตสำนึก และความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโปรแกรมทัวร์

บทเรียนที่ 7. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยกิจกรรม การเดินป่า ดูนก สำรวจพรรณไม้

บทเรียนที่ 8. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยกิจกรรม อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ปลูกป่า สำรวจน้ำ

บทเรียนที่ 9. การจัดกิจกรรมเชิงนิเวศด้วย กิจกรรมดูแมลงป่าชุมชน

บทเรียนที่ 10. การจัดกิจกรรมเชิงนิเวศด้วยกิจกรรมดูดาว

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days