โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ ที่พักและฟาร์มสเตย์

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ ที่พักและฟาร์มสเตย์

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. ความแตกต่างระหว่าง โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์
▶️Clip 2. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่พัก ฟาร์มสเตย์ หลังสถานการณ์โควิด 19
▶️Clip 3. เข้าใจพฤติกรรม กลุ่มลูกค้า ฟาร์มสเตย์ และการทำตลาด ผ่าน Travel Agency
▶️Clip 4. แนวคิดการสร้างจุดขาย และอัตลักษณ์ของฟาร์มสเตย์
▶️Clip 5. การบริหารจัดการที่พัก ในรูปแบบของฟาร์มสเตย์
▶️Clip 6. การสร้างกิจกรรม ภายในฟาร์มสเตย์
▶️Clip 7. ข้อกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนทำฟาร์มสเตย์
▶️Clip 8. การทำที่พักแบบ long stay
▶️Clip 9. แนวทางการการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชน
▶️Clip 10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจ ที่พักและฟาร์มสเตย์
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. ความแตกต่างระหว่าง โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์

Clip 1. ความแตกต่างระหว่าง โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์10:32

บทเรียนที่2. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่พัก ฟาร์มสเตย์ หลังสถานการณ์โควิด 19

บทเรียนที่ 3. เข้าใจพฤติกรรม กลุ่มลูกค้า ฟาร์มสเตย์ และการทำตลาด ผ่าน Travel Agency

บทเรียนที่ 4. แนวคิดการสร้างจุดขาย และอัตลักษณ์ของฟาร์มสเตย์

บทเรียนที่5. การบริหารจัดการที่พัก ในรูปแบบของฟาร์มสเตย์

บทเรียนที่6. การสร้างกิจกรรม ภายในฟาร์มสเตย์

บทเรียนที่7. ข้อกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนทำฟาร์มสเตย์

บทเรียนที่8. การทำที่พักแบบ long stay

บทเรียนที่9. แนวทางการการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชน

บทเรียนที่10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจ ที่พักและฟาร์มสเตย์

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days