โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

About Course

Coming Soon... โปรดรอการลงคอร์สนี้

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
▶️Clip 2. เรียนรู้ ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นกับ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
▶️Clip 3. ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว และการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่
▶️Clip 4. แนวคิด การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
▶️Clip 5. การสร้างกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
▶️Clip 6. การสร้างกิจกรรม CSR เพื่อชุมชน
▶️Clip 7. หลักการออกแบบ Universal design
▶️Clip 8. แนวคิด การท่องเที่ยวในรูปแบบ Low Carbon Tourism
▶️Clip 9.การจัดการการท่องเที่ยว โดยแนวคิด Zero Waste
▶️Clip 10. การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

Clip 1. แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ14:16

บทเรียนที่2. เรียนรู้ ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นกับ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บทเรียนที่3. ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว และการรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่

บทเรียนที่4. แนวคิด การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

บทเรียนที่5. การสร้างกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บทเรียนที่6. การสร้างกิจกรรม CSR เพื่อชุมชน

บทเรียนที่7. หลักการออกแบบ Universal design

บทเรียนที่8. แนวคิด การท่องเที่ยวในรูปแบบ Low Carbon Tourism

บทเรียนที่9.การจัดการการท่องเที่ยว โดยแนวคิด Zero Waste

บทเรียนที่10. การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 600 days