โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

About Course

Coming Soon... โปรดรอการลงคอร์สนี้

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
▶️Clip 2. ตัวอย่างอาหารพื้นถิ่น ในรูปแบบต่างๆ
▶️Clip 3. การเล่าเรื่อง story telling เกี่ยวกับอาหาร
▶️Clip 4. การสร้างจุดขาย ด้านวัตถุดิบในการทำอาหาร (Farm to Table)
▶️Clip 5. เอกลักษณ์อาหารไทย และการตกแต่งรูปลักษณ์ของอาหาร กับจุดขายด้านการท่องเที่ยว
▶️Clip 6. แนวคิด Catering ชุมชน การบริหารการจัดเลี้ยง ทางด้านอาหารในรูปแบบชุมชน
▶️Clip 7. กิจกรรม Cooking class อาหารชุมชน
▶️Clip 8. การสร้าง Signature ให้กับอาหารและเครื่องดื่ม / Chef’s Table
▶️Clip 9. การสร้างกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
▶️Clip 10. การสร้างจุดขายด้านอาหารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

Clip 1. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร24:01

บทเรียนที่2. ตัวอย่างอาหารพื้นถิ่น ในรูปแบบต่างๆ

บทเรียนที่3. การเล่าเรื่อง story telling เกี่ยวกับอาหาร

บทเรียนที่ 4. การสร้างจุดขาย ด้านวัตถุดิบในการทำอาหาร (Farm to Table)

บทเรียนที่5. เอกลักษณ์อาหารไทย และการตกแต่งรูปลักษณ์ของอาหาร กับจุดขายด้านการท่องเที่ยว

บทเรียนที่6. แนวคิด Catering ชุมชน การบริหารการจัดเลี้ยง ทางด้านอาหารในรูปแบบชุมชน

บทเรียนที่7. กิจกรรม Cooking class อาหารชุมชน

บทเรียนที่8. การสร้าง Signature ให้กับอาหารและเครื่องดื่ม / Chef’s Table

บทเรียนที่9. การสร้างกิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

บทเรียนที่10. การสร้างจุดขายด้านอาหารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days