โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. ทำความเข้าใจแนวคิด ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
▶️Clip 2. หลักคิดและจุดขายด้านวัฒนธรรม
▶️Clip 3. กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม
▶️Clip 4. กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมทาง ศิลปะและการแสดง
▶️Clip 5. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
▶️Clip 6. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง ศาสนาและความเชื่อ /ภาษา
▶️Clip 7. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง อาหาร
▶️Clip 8. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี
▶️Clip 9. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง เครื่องแต่งกาย
▶️Clip 10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่ 1. ทำความเข้าใจแนวคิด ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Clip 1. ทำความเข้าใจแนวคิด ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม00:00:00

บทเรียนที่ 2. หลักคิดและจุดขายด้านวัฒนธรรม

บทเรียนที่ 3. กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม

บทเรียนที่ 4. กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมทาง ศิลปะและการแสดง

บทเรียนที่ 5. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต

บทเรียนที่ 6. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง ศาสนาและความเชื่อ /ภาษา

บทเรียนที่ 7. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง อาหาร

บทเรียนที่ 8. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี

บทเรียนที่ 9. กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทาง เครื่องแต่งกาย

บทเรียนที่ 10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days