โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

About Course

Coming Soon... โปรดรอการลงคอร์สนี้

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
▶️Clip 2. เรียนรู้โมเดล Sustainable Development Goal
▶️Clip 3. เรียนรู้ BCG โมเดล
▶️Clip 4. วางโครงสร้างหลักคิด แนวทางการท่องเที่ยว จากโมเดลต่างๆ
▶️Clip 5. ทำความเข้าใจกับ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
▶️Clip 6. ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
▶️Clip 7. แนวคิดการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
▶️Clip 8. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน กับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
▶️Clip 9. การบริหารจัดการ ชุมชน ท่ามกลางความไม่เข้าใจและขัดแย้ง
▶️Clip 10. การสร้างโปรแกรม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Clip 1. ทำความเข้าใจกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน13:47

บทเรียนที่2. เรียนรู้โมเดล Sustainable Development Goal

บทเรียนที่3. เรียนรู้ BCG โมเดล

บทเรียนที่ 4. วางโครงสร้างหลักคิด แนวทางการท่องเที่ยว จากโมเดลต่างๆ

บทเรียนที่5. ทำความเข้าใจกับ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

บทเรียนที่6. ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

บทเรียนที่7. แนวคิดการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

บทเรียนที่8. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน กับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บทเรียนที่9. การบริหารจัดการ ชุมชน ท่ามกลางความไม่เข้าใจและขัดแย้ง

บทเรียนที่10. การสร้างโปรแกรม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days