โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวสำหรับเด็ก
▶️Clip 2. องค์ประกอบ และหลักการสร้างกิจกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าเด็กและครอบครัว
▶️Clip 3. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ กับการเชื่อมโยง กิจกรรมฟาร์มปศุสัตว์
▶️Clip 4. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ กับการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการเกษตร
▶️Clip 5. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์กับ กิจการเชื่อมโยง กิจกรรมงานศิลปะ และ DIY
▶️Clip 6. จิตวิทยาสำหรับเด็ก และการจัดกิจกรรมกลุ่ม
▶️Clip 7. สรุปแนวคิดการสร้างกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้
▶️Clip 8. การเชื่อมโยงการทำกิจกรรมภายในครอบครัว
▶️Clip 9. ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
▶️Clip 10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจ การท่องเที่ยวสำหรับเด็กและครอบครัว
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวสำหรับเด็ก

Clip 1. แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวสำหรับเด็ก10:30

บทเรียนที่2. องค์ประกอบ และหลักการสร้างกิจกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าเด็กและครอบครัว

บทเรียนที่3. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ กับการเชื่อมโยง กิจกรรมฟาร์มปศุสัตว์

บทเรียนที่4. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ กับการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการเกษตร

บทเรียนที่5. แนวคิดเชิงสร้างสรรค์กับ กิจการเชื่อมโยง กิจกรรมงานศิลปะ และ DIY

บทเรียนที่6. จิตวิทยาสำหรับเด็ก และการจัดกิจกรรมกลุ่ม

บทเรียนที่7. สรุปแนวคิดการสร้างกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้

บทเรียนที่8. การเชื่อมโยงการทำกิจกรรมภายในครอบครัว

บทเรียนที่9. ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

บทเรียนที่10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจ การท่องเที่ยวสำหรับเด็กและครอบครัว

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days