โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อคลิปวีดีโอ หลักสูตร คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. แนวโน้มการท่องเที่ยว Wellness Tourism และ Medical Tourism
▶️Clip 2. การเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
▶️Clip 3. แนวคิดการทำที่พักแบบ long stay เพื่อสุขภาพ
▶️Clip 4. แนวคิดการสร้างจุดขาย เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
▶️Clip 5. การสร้างกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
▶️Clip 6. การสร้างกิจกรรม ด้านความสวยความงาม โดยใช้สมุนไพร
▶️Clip 7. แนวคิดธุรกิจสปา นวด กับการท่องเที่ยว
▶️Clip 8. การเชื่อมโยงกิจกรรมทางการเกษตร กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
▶️Clip 9. แนวทางการสร้างกิจกรรม เพื่อการผ่อนคลาย และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
▶️Clip 10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. แนวโน้มการท่องเที่ยว Wellness Tourism และ Medical Tourism

Clip 1. แนวโน้มการท่องเที่ยว Wellness Tourism และ Medical Tourism5:09

บทเรียนที่2. การเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

บทเรียนที่3. แนวคิดการทำที่พักแบบ long stay เพื่อสุขภาพ

บทเรียนที่4. แนวคิดการสร้างจุดขาย เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

บทเรียนที่5. การสร้างกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บทเรียนที่6. การสร้างกิจกรรม ด้านความสวยความงาม โดยใช้สมุนไพร

บทเรียนที่7. แนวคิดธุรกิจสปา นวด กับการท่องเที่ยว

บทเรียนที่8. การเชื่อมโยงกิจกรรมทางการเกษตร กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

บทเรียนที่9. แนวทางการสร้างกิจกรรม เพื่อการผ่อนคลาย และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

บทเรียนที่10. การสร้างโปรแกรมและแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days