โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Description

???? แนะนำหลักสูตร Course Online ใหม่

????บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของเรา

หลักสูตร คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(หลักสูตรนี้ ทำขึ้นเพื่อให้กระชับ เน้นข้อมูลที่สำคัญ เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น)

▶️Clip 1. ภาพรวมและปัญหา การทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️Clip 2. การเลือกกลุ่มลูกค้า และความสัมพันธ์ของพื้นที่และนักท่องเที่ยว
▶️Clip 3. การทำตลาดกลุ่มลูกค้า Group โรงเรียน
▶️Clip 4. การทำตลาดกลุ่มลูกค้า Group ราชการ
▶️Clip 5. การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มลูกค้า เด็กและครอบครัว
▶️Clip 6. ธุรกิจฟาร์มสเตย์ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️Clip 7. ธุรกิจฟาร์มคาเฟ่ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️Clip 8. ทุ่งดอกไม้ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️Clip 9. แนะนำกิจกรรม DIY เพื่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
▶️Clip 10. แนวทาง การสร้างฐานการเรียนรู้เชิงเกษตร
(หมายเหตุหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

Topics for this course

10 Lessons

บทเรียนที่1. ภาพรวมและปัญหา การทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Clip1. ภาพรวมและปัญหา การทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร13:50

บทเรียนที่2. การเลือกกลุ่มลูกค้า และความสัมพันธ์ของพื้นที่และนักท่องเที่ยว

บทเรียนที่3. การทำตลาดกลุ่มลูกค้า Group โรงเรียน

บทเรียนที่4. การทำตลาดกลุ่มลูกค้า Group ราชการ

บทเรียนที่5. การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มลูกค้า เด็กและครอบครัว

บทเรียนที่6. ธุรกิจฟาร์มสเตย์ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บทเรียนที่7. ธุรกิจฟาร์มคาเฟ่ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บทเรียนที่8. ทุ่งดอกไม้ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บทเรียนที่9. แนะนำกิจกรรม DIY เพื่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บทเรียนที่10. แนวทาง การสร้างฐานการเรียนรู้เชิงเกษตร

About the instructor

0 (0 ratings)

60 Courses

804 students

฿600.00

Enrolment validity: 500 days