โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

ตัวอย่างคอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หากคุณต้องการเข้าชมตัวอย่างวีดีโอบทเรียนเพิ่มเติม สามารถกด “สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ” ปุ่มด้านมุมขวาบน หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วรับชมวีดีโอได้โดยเลือกตัวอย่างคอร์สที่ท่านสนใจ กดปุ่ม “CONTINUE TO LESSON ” หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง “ตัวอย่างวีดีโอคอร์สเรียน” เพื่อเข้าชมวีดีโอตัวอย่างบทเรียนได้เลย

ตัวอย่างคอร์สการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

หากคุณต้องการเข้าชมตัวอย่างวีดีโอบทเรียนเพิ่มเติม สามารถกด “สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ” ปุ่มด้านมุมขวาบน หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วรับชมวีดีโอได้โดยเลือกตัวอย่างคอร์สที่ท่านสนใจ กดปุ่ม “CONTINUE TO LESSON ” หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง “ตัวอย่างวีดีโอคอร์สเรียน” เพื่อเข้าชมวีดีโอตัวอย่างบทเรียนได้เลย

ตัวอย่างคอร์สการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

หากคุณต้องการเข้าชมตัวอย่างวีดีโอบทเรียนเพิ่มเติม สามารถกด “สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ” ปุ่มด้านมุมขวาบน หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วรับชมวีดีโอได้โดยเลือกตัวอย่างคอร์สที่ท่านสนใจ กดปุ่ม “CONTINUE TO LESSON ” หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง “ตัวอย่างวีดีโอคอร์สเรียน” เพื่อเข้าชมวีดีโอตัวอย่างบทเรียนได้เลย

ตัวอย่างคอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

หากคุณต้องการเข้าชมตัวอย่างวีดีโอบทเรียนเพิ่มเติม สามารถกด “สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ” ปุ่มด้านมุมขวาบน หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วรับชมวีดีโอได้โดยเลือกตัวอย่างคอร์สที่ท่านสนใจ กดปุ่ม “CONTINUE TO LESSON ” หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง “ตัวอย่างวีดีโอคอร์สเรียน” เพื่อเข้าชมวีดีโอตัวอย่างบทเรียนได้เลย

ตัวอย่างคอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หากคุณต้องการเข้าชมตัวอย่างวีดีโอบทเรียนเพิ่มเติม สามารถกด “สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ” ปุ่มด้านมุมขวาบน หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วรับชมวีดีโอได้โดยเลือกตัวอย่างคอร์สที่ท่านสนใจ กดปุ่ม “CONTINUE TO LESSON ” หรือเลื่อนลงมาด้านล่าง “ตัวอย่างวีดีโอคอร์สเรียน” เพื่อเข้าชมวีดีโอตัวอย่างบทเรียนได้เลย