โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

Agro-Tourism after covid การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังสถานการณ์โควิด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังสถานการณ์โควิด มีคนถามผม เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้สถานการณ์โควิด ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าทำอยู่หรือเปล่า ? การทำการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด ก็จะต้องปรับตัวตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆเสมอ เราผ่านยุคที่เรียกว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” จนเข้าสู่ยุคปัจจุบัน “ปลาเร็วกินปลาช้า” และกำลังจะเข้าสู่ยุค “ไม่มีปลาให้กิน” (ปลาที่เคยกินปลาด้วยกันอาจจะต้องเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทน) มีธุรกิจใหญ่ๆ มากมายที่ล้มละลายไปต่อไม่ไหวเนื่องจาก อยากได้สิ่งใหม่ๆ แต่ยังใช้วิธีการเดิม เมื่อการปรับเปลี่ยนกลายเป็นคำเดียวกับคำว่าจุดยืน จึงต้องกลับมาคิดกันใหม่ กับแนวทางหลากหลายทฤษฎีที่เคยยึดถือ ว่าวันนี้ยังจะใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่า เมื่อการท่องเที่ยว กลายเป็นความเสี่ยง ในนาทีที่มีการระบาดของ covid 19 ทางรอดด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นการปรับเปลี่ยน ใน Concept ที่ว่า ‘อยู่ห่างกันสักนิด’ ซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับ ปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยว Social distance ถูกหยิบยกนำมาพูดมากที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาด ต่อไปเรื่องของที่ว่าง…..จะเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการท่องเที่ยว พูดถึงที่ว่าง…..ด้านการท่องเที่ยวก็นึกถึงการท่องเที่ยวที่ไม่แออัด อากาศดีๆ ไม่มีPM 2.5 มีอาหารออแกนิคที่ปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ห่างไกลโควิด หนึ่งในตัวเลือกที่ดี คงไม่พ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร […]