โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

Wee live training 

รวบรวมคอร์สอบรม เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอื่นๆอีกมากมาย ทำความเข้าใจกับหลักสูตร ของ Wee Live Training

Wee live Training รวบรวมคอร์ส อบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเกษตร และคอร์สอื่นๆอีกมากมาย

ถูกก่อตั้งขึ้นโดย อ. วีรกฤตนุ์ ธาระเวทย์ โดยการเปิดคอร์สอบรม ด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร โดยเปิดสอน ในรูปแบบ การเรียนออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่าน www.weeliveacademy.com การสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom รวมถึงการเดินทางบรรยายในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงจัดขึ้นในนาม Wee live Training ในหัวข้อการจัดการการท่องเที่ยว และหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย
โดยการสอนมุ่งเน้น ถึงการบอกเล่าประสบการณ์ หลักการทำการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

หลักสูตรของ Wee live Training จึงได้รับความนิยมจากผู้เข้าอบรม ที่ต้องการไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งหลักสูตรในการบรรยายมีความหลากหลาย และครอบคลุมด้านการท่องเที่ยว มากกว่า 30 หลักสูตร และ สามารถขอคำปรึกษา ได้หลังการเรียนจบคอร์ดนั้นๆ ผ่านช่องทาง Line official ของ Wee live Training

หลักสูตรคอร์สเรียน ของ Wee live Training แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คอร์สเรียน

1.คอร์สการจัดการการท่องเที่ยว 12 หลักสูตร
2.คอร์สการสร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว มี 24 กิจกรรม
3.คอร์สการตลาดด้านการท่องเที่ยว มี 6 หลักสูตร
4.คอร์สเรียนด้านการเกษตร เราได้คัดสรรหลักสูตรด้านการเกษตรพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรที่หลากหลาย จัดทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง สอนโดย เกษตรกรตัวจริง
5.คอร์ส โครงการทุเรียนหลังบ้าน เป็นโครงการสอนปลูกทุเรียน (ระยะยาว) ผ่านระบบออนไลน์ โดย เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนตัวจริงจาก จ.จันทบุรี เรียบเรียงหลักสูตร โดย Wee live Training
6.คอร์สอื่นๆ เป็นการรวบรวมคอร์สการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจทั่วไป เพื่อความหลากหลาย ของ Wee Live Academy

ทำความเข้าใจ กับรูปแบบการสอน ของ Wee live Training

1.เรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.weeliveacademy.com เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอ สามารถดูซ้ำได้ตลอด ระยะเวลา1ปี (เหมาะสำหรับ ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีเวลา และต้องการหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นแนวทาง ทำการท่องเที่ยว)
2.เรียนผ่านทาง โปรแกรม Zoom เป็นการสอนสด ผ่านรูปแบบ Video Conference เป็นรูปแบบการเรียน 4 ชม.(เวลา 10.00-15.00 น.) (เหมาะสำหรับ ผู้เรียนที่ต้องการสอบถามระหว่างเรียน และเจาะลึกในหลักสูตรเฉพาะทางนั้นๆ หลักสูตรจะมีจัดขึ้น2-3เดือนครั้ง)
3.เรียนในรูปแบบสอนสด ที่มีการจัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรม สถาบันการศึกษา ใช้เวลาอบรมประมาณ 5-6 ชม.(เวลา9.00-16.00 น.)(เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ เนื้อหาเข้มข้น และรายละเอียดที่มากขึ้น สามารถซักถามระหว่างเรียน พูดคุยและปรึกษากับ อ.ผู้สอนได้โดยตรง จัดขึ้นเดือนละ 1ครั้ง โดยเป็นการเดินทางไปบรรยายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ)

Play Video

4.คอร์ส 4 การทำการตลาด และ งานบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สนใจติดต่อ อ.วีรกฤตนุ์ ธาระเวทย์ ไป บรรยายนอกสถานที่ หรือ บรรยายผ่าน Zoom เป็นการสอนสด ผ่านรูปแบบ Video Conference ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว / การจัดการพื้นที่เกษตร / การตลาด การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ

  • บรรยายผ่าน Zoom 1800 บ./ ชม. ( 4 ชม.ขึ้นไป 1600 บ./ชม.)
  • บรรยายนอกสถานที่ 2,500 บ./ ชม. ( 4 ชม.ขึ้นไป 2,200 บ./ชม.) ค่าเดินไปกลับคิดกม.ละ 5 บ.(โดยยึดจาก อ.ปากช่อง)
  • ในกรณีที่เดินทางโดย เครื่องบินคิดตาม ราคาตั่วเครื่องบิน / ค่าที่พักในกรณีที่จำเป็นต้องค้างคืน (1,000 /คืน )
  • กรณีที่เป็นสถานศึกษา หรือ ชุมชนที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ติดต่อขอส่วนลดพิเศษได้โดยตรง ได้ที่ 088-027-1199 (อ.เอ้)

สอนการจัดการ ด้านงานบริการ (Service marketing) ในส่วนต้อนรับ และวิทยากรนำชม รวมถึงพนักงาน ที่ให้บริการในส่วนอื่นๆ และการบริหารบุคคลเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการ

????สรุป หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสุดท้ายสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการทำการท่องเที่ยว ไม่ว่าการออกแบบพื้นที่มีความสวยงามเพียงใด มีต้นแบบในการทำการเกษตรที่ดี แต่ขาดซึ่งการทำการตลาด ก็อาจจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของเรา ประสบความสำเร็จได้ช้าลง Marketing จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ
สนใจคอร์สอบรม ติดตามความเคลื่อนไหว การเปิดรับสมัคร ได้ทางหน้าเพจครับ