บทความ

Agro-Tourism after covid การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังสถานการณ์โควิด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังสถานการณ์โควิด มีคนถามผม เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้สถานการณ์โควิด ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าทำอยู่หรือเปล่า ? การทำการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด ก็จะต้องปรับตัวตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆเสมอ

อ่านเพิ่มเติม »